Drukuj
Wiadomość wydrukowana ze stron: doegzaminu.bloog.pl
Słowotwórstwo - zadania
piątek, 18 stycznia 2013 12:48


1. Dopisz po trzy wyrazy pokrewne do podanych:

 

a)      koń                 .............................................................................................................

b)      dzień               .............................................................................................................

c)      nauczyć          .............................................................................................................

 

2. Zapisz przymiotniki pochodne, które utworzysz od podanych wyrazów:

 

a)      sypać              ………........................................................................................……

b)      nudny                         ………....……....................................................................................

c)      zielony            ………...….…....................................................................................

d)     garb                 ………...…….....................................................................................

 

3. Który z podanych wyrazów jest wyrazem podstawowym? Podkreśl go.

 

a)      grubo

b)      najgrubszy

c)      gruby

d)     grubszy

 

4. Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pokrewne o zabarwieniu:

 

            dodatnim                                           ujemnym

ząb                  ząbek                                                   …….........................…...…

starzec             ……..........................……                 ….........................…...……

ptak                 …….….........................…                 ….........................……...…

miska               ………..........................…                 ……............................……

 

5. W podanych wyrazach wydziel podstawę słowotwórczą i formant.

 

                                   podstawa słowotwórcza       formant

a)      nocka             ...................................                        ………….

b)      wiejski                        ..................................             .................

c)      zakup              ..................................             .................

d)     wybić              ..................................             .................

 

 

6. Do poniższych wyrazów dopisz: wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej i nazwij ten formant.

 

wyraz   podstawowy

wyraz   pochodny

formant

nazwa   formantu

 

bieg

 

 

 

pędziwiatr

 

 

 

ceglany

 

 

 

śmiałek

 

 

 

podoficerski

 

 

 

ogrzewacz

 

 

 

7. Uzupełnij zdania pasującymi wyrazami, będącymi nazwami czynności. Podkreśl w nich formanty.

 

przebywać, przechodzić, sprzedawać, sprzątać

 

Uważam, że …....….....….........… warzyw w bramie powino być zabronione. Kramy utrudniają ………..........…........., a sprzedawcy zostawiają bałagan i trzeba upominać się o ……...….........… W ogóle …….........................…… w tamtym miejscu stało się uciążliwe.

 

8. Od podanych wyrażeń przyimkowych utwórz rzeczowniki.

 

wyrażenie   przyimkowe

rzeczownik

pod brodą

 

na ręku

 

pod nogą

 

przed południem

 

 

9. Podkreśl rdzeń i wypisz jego oboczności.

 

a)      kwiaty, kwiaciarnia, kwiatowy ...................................

b)       las, leśny, leśnik .........................................................

c)      lód, lodowa, lodziarka .................................................

 

 

 

 

10. Pogrupuj wyrazy należące do tej samej rodziny.

 

czytelnia, malarz, przeczytany, domalować, mieszkaniec, czytelnik, malować, przeczytać, zamalować, mieszkać, zamieszkać, malarka, czytać, mieszkanie

 

11. Przedstaw wykres podanej rodziny wyrazów.

 

odpis, zapis, pisać, zapisany, odpisać, zapisać